Muzeum Militariów Atena – muzeum wojskowe w Skwierzynie, powstałe w 2012 roku.

Siedzibą muzeum jest teren firmy Anhol Pomoc Drogowa Gorzów, a właścicielką jest Agnieszka Kuś. W muzeum znajdują się liczne, sprawne pojazdy wojskowe oraz kilkaset innych eksponatów, takich jak części do historycznych pojazdów, mundury czy elementy wyposażenia. Muzeum ściśle współpracuje z działającą na terenie Skwierzyny Lubuską Jednostką Operacyjno-Techniczną.

Eksponaty

 • radzieckie opancerzone samochody rozpoznawcze BRDM-2, sprawne
 • brytyjskie samobieżne działo polowe FV433 Abbot, sprawne, jedyne w Polsce
 • radzieckie samobieżne haubice kalibru 122mm 2S1 Gvozdika (“Goździk”), sprawne
 • radziecki bojowy wóz piechoty BMP-2, sprawny
 • radziecki czołg mostowy BLG-67 na podwoziu czołgu T-55, sprawny
 • brytyjski transporter opancerzony FV432 Trojan, sprawny, dopuszczony do ruchu drogowego
 • radzieckie średnie pływające transportery gąsienicowe (amfibie) PTS-M, sprawne
 • radzieckie średnie pływające transportery gąsienicowe K-61, sprawne
 • radzieckie wielozadaniowe amfibie marki Bv 202 (Snowcat), sprawne
 • radziecka gąsienicowa szybkobieżna BAT-M, sprawna
 • kołowy pojazd opancerzony SKOT, sprawny
 • wojskowe samochody ciężarowe ZiŁ-131, sprawne
 • wojskowe wielozadaniowe ciężarówki wojskowe ZiŁ-157, sprawne
 • radziecki transporter opancerzony MT-LB, sprawny
 • radzieckie wojskowe koparki frezowe MDK-2M, sprawne
 • radziecki system rakiet ziemia-powietrze 2K11 Krug, sprawny
 • oryginalne rakiety przeciwlotnicze 3M8M3 do systemu 2K11 Krug
 • wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2
 • oryginalne pojemniki na rakiety 3M8M3
 • armaty dywizyjne wz. 1942 (ZiS-3)
 • armaty przeciwlotnicze wz. 1939 (61-K)
 • armaty przeciwpancerne D-44
 • samolot myśliwsko-bombowy Su-22
 • umundurowanie polskie przed- i powojenne oraz amerykańskie z czasów II wojny światowej
 • oryginalne radzieckie hełmofony i inne elementy umundurowania załóg czołgów
 • radziecki transporter opancerzony MT-LB